Cơ sở hạ tầng

Mekong Logistics với hệ thống cơ sở hạ tầng như sau :

- Tổng diện tích : 15ha

- Diện tích Kho Lạnh : 5ha / 50.000 pallets

- Bãi container có sức chứa 1000 teus

- Kho khô và Cảng sẽ xây dựng giai đoạn 2 trên diện tích còn lại

- Xà lan : 30 - 100 teus / ngày

- Đầu kéo : 9 xe / 18 mooc